รับจัด Walk Rally | Team Building | Seminar | OD | Staff Outing| HR Teamwork Programs \

Walk Rally walkrally วอล์คแรลลี่ Team building กิจกรรมพัฒนาองค์กร OD

 

HR TEAMWORK

รับจัด Walk Rally รับจัด Team building สัมมนารับจัด CRS ท่องเที่ยวประจำปี อบรม กิจกรรมพัฒนาองค์กร OD รับจัด Staff outing รับจัดกิจกรรม ออกแบบกิจกรรมสร้างทีม Team Building กิจกรรมเรียนรู้พลวัตของกลุ่ม Group Dynamics และออกแบบกิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมค่าย กิจกรรมพัฒนาองค์ OD กิจกรรม Staff Outting กิจกรรม Staff Party สร้างสัมพันธ์ในองค์กร กิจกรรม 3 ชั่วโมง / 1 วัน / กิจกรรม 2 วัน 1 คืน หรือ 3 วัน 2 คืน กิจกรรมเกมส์สร้างทีม การทำงานเป็นทีม หลักสูตร ทีมเวิร์ค Teamwork y Walkrally รับจัดละลายพฤติกรรม วิทยากรด้านทีมงาน อาจารย์นิติ ยอดดำเนิน วิทยากรที่มีชื่อเสียงด้านทีมงาน